Sei que teño o blog cheo de trapalladas. Debería facer limpeza, pero cústame quitar cousas do medio. Escolle ti o que che pareza e non fagas caso do resto.

23.3.13

Poesía galega en "Puerto de Vega"

PUERTO DE VEGA (ASTURIAS)
Pasou o 21 de marzo, que seica é o día mundial da poesía. Xa sabemos que son malos tempos para a lírica, pero a un sempre lle gusta atopar bocanadas de aire fresco, aínda que sexa en tempos pasados.

A prensa actual é ben pouco motivadora: xa levamos unha semana co mesmo Papa e, non podendo apampar mirando de que color é o fume das chemineas, un non atopa nada en que matar as horas. Xa podían cambiar outra vez! O resto aburre, ofende ou indigna.

Se cadra é por iso que enredo mergullándome en publicacións doutros tempos, como ben notaría quen siga o blog ultimamente. E ás veces atopo lírica viva onde menos contaba:

CANDO: 19 de marzo de 1921. 

ONDE: "A Veiga", precioso sitio do occidente asturiano, próximo ó río Frexulfe, onde Xoán Babarro situou os lindeiros do galego.

QUE: Velada infantil na que un par de nenos deleitan o público cun poema en galego:
También deleitó gratamente al público el graciosísimo poema en gallego recitado por simpática pareja infantil "O miñato e mais a pomba", con lo que finalizó tan hermosa veladaCastropol, nº 575, 30 de marzo de 1921

Nenos recitando poesía en galego en "Puerto de Vega"... Que tempos!


18.3.13

Madeus!CHATARRA DIVINA QUE TANIA ATOPOU EN SANTA SUSANA

Sorprendámonos, blasfememos!, que as circunstancias ben o permiten, pero fagámolo con xeito: en galego.

Teño oído que, cando de blasfemias relixiosas se trata, usamos o castelán porque o galego nunca foi lingua da Igrexa, nin para o bo nin para o malo, nin para o rezo nin para a blasfemia. Non faltará razón: ás veces desfila medio santoral en procesión, cos seus superiores incluídos, e ninguén di Deus ou Virxe, senón Dios e Virgen, aínda que se fale en galego.

O mesmo que o galego non se usou tradicionalmente para rezos nin para blasfemias, tampouco se utiliza para expresións exclamativas de carácter relixioso que indiquen asombro, sorpresa ou similares.

NOTA SOBRE A PUBLICACIÓN
DE AMARGURAS DUN VIAXE
Por iso me chamou a atención atopar repetidamente a expresión Madeus! nos textos poéticos de FARRUCO, pseudónimo co que Ramón García González publicou tres ou catro ducias de poemas na prensa local, nas primeiras décadas do século pasado. Ademais, tamén é autor dun libro, Amarguras dun viaxe, publicado en 1920.

Usaba unha linguaxe moi achegada á fala popular da súa zona, o occidente de Asturias, incluídos os vulgarismos, castelanismos e dialectalismos; así que imaxino que ese elemento tan seu tamén estaba presente na fala da xente que o rodeaba.  

Que eu saiba, o termo non aparece nos dicionarios de galego elaborados en Galicia, pero recóllese no Vocabulario del bable de occidente de Bernardo Acevedo Huelves e Marcelino Fernández y Fernández, e dáselle o seguinte significado: 
Madeus: Juramento de poca importancia. Cfr. cast. ant. madios, equivalente al `ma-dia’ de los griegos. Ús. de Valdés al Eo. V. madezas A.F.
A min madeus paréceme unha contracción de Madre de Deus!, pero madezas, expresión que se dá como equivalente, explícase como “¡Como hay Dios!”. Se cadra tamén madeus procede de aí: coMo hAi DEUS!. Non o sei. En calquera caso, eu deixo aquí a expresión, para que saia no GOOGLE mentres non sae no CORGA.

E tamén reproduzo algúns exemplos tomados dos textos de FARRUCO (Por similitude, podémolos ler escoitando a Madredeus):


1- Augurio
(...)
- ¿Y que van faguer os vellos?
- ¿Que van faguer? Pois tá claro:
morrer tamén ¿non é tempo?
- É, madeus. Aunque...
(...)

2- A pulga
(...)
A pulga non se descuida,
aquí y alí fina clava
el aguillón, y en sorber,
madeus si entende de pausas,
pero Florencio, que é home
a quen non sentan as chanzas
 (...)

3- A compota
(...)
Os vapores que da ola
fartos de olor se escapaban,
al refregarlle a nariz.
enternecíanlle a entraña,
e iba sentindo un afecto
hacia a cazola, y tan rara
atracción, que as maus, madeus,
si nos bolsos se lle aguantan.

4- Os dous anos
(...)
¿Y que queredes? ¡Madeus,
si a min tamén non me chifra!
Tomou un couso na mau,
apretou... ¡Non sei que diga!
¡Pois non saliu un conexo
dando el focín y as patías!
Tomou outro ¡un galo hermoso!
Outro despois ¡y unha pita!
Madeus, aquelo era cousa
ben de encanto ou bruxeiría. (...)

5- Bon ano
(...)
que se apilen nel caxón
muitos billetes de Banco.
¿ Y con esto, xa, madeus,
se pode pasar bon ano! (...)

6- ¡Poder de vicio!
Tía prisa, Xuaquina, aquela tarde;
madeus que tía prisa, no acougaba. (...)

7- El trasno
(...)
- Cala á boca; cada vez que me acordo, nena, temblo,
porque che era un trasnazo coma un oso,
y os dedazos, madeus, eran de ferro.

8- Como ayer
Nin el cavaba, nin ela, unha vez
tomaba de entre os dedos a calceta;
sempre andaban del brazo, sempre ociosos,
empapados nel goce das bellezas.
¡Madeus, era demais! Pero entre aquelos
encantos, non falataba a súa treta. (...)

9-  Queren?
(...)
Ademais; as bocas de anos
cailles mal, madeus, a risa:
melas y melas amostran
y a veces, vaya, xa pingan.

10- Unha pregunta
(...)
Pero agora ¿a que familia
pertenecen esos Pablos?
¿Aus que se chaman católicos?
¡Pois, madeus, que son dos prácticos!


11.3.13

Rosalía e Bernardo Acevedo Huelves

BERNARDO ACEVEDO HUELVES

Febreiro xa se foi e con el unha morea de actos en homenaxe a Rosalía, co gallo do seu nacemento.

Eu quero unirme humildemente á festa reproducindo un poema en asturiano de Bernardo Acevedo Huelves porque vexo nel versos e ideas que me parecen debedores dalgúns que Rosalía publicou en Cantares e dalgún texto de Murguía no cal, coma neste caso, tamén botou man da pureza e das orixes da lingua con argumentos algo febles. Xa se sabe que o entusiasmo patriótico non sempre vai axugado co rigor filolóxico.

Os Cantares de Rosalía son ben coñecidos, así que non os reproduzo. En canto a Murguía, refírome a este fragmento:
El dialecto gallego es uno de los que España conserva más puro su origen latino, y en el cual se advierte a cada paso las huellas poderosas de los antiguos idiomas célticos, que se hablaban en Galicia antes y durante la dominación romana. A poco que se observe, nótase que sus voces, en la mayor parte, son débil corrupción del latín, sin que se vean en el gallego, como sucede en el castellano, esas ásperas palabras que ha tomado del árabe como símbolo de su pasada servidumbre. Formose el gallego antes que el castellano, y llegó también a su perfección antes que éste. Es su padre, como lo es del portugués, ejemplo vivo de lo que podía llegar a ser el gallego, si en vez de corromperse y viciarse con voces y giros castellanos, hubiese aspirado a su perfección y sido un idioma nacional. (Murguía, 1868)

Que Marta Rivera de la Cruz, que seica sabe moito do asunto, me corrixa se me equivoco, pero eu vexo relación entre as fontes indicadas e este poema de Bernardo Acevedo que deixo aquí enteiro. Atopeino co título de “Joyas del bable” no número 149 de Ecos vegadenses (outono de 1930), pero tamén aparece como “Loanza del bable” na Antoloxía de poetas asturianos de Pedro G. Arias:

 I
...
Gústesme porque yes pobre,
tan probina como vieya,
fabla dulce de mió Asturies,
encanto de la mió tierra.

Gústesme porque, humildica,
como l’homilde violeta,
que non piensa’n ser carbayu
nin pino, nin clavelera,
vives como fai mil años
escondida nas aldeas,
sin apetecer les gales
nin codiciar la riqueza,
de tou fiu ‘l castillano
que t’escarnez y desprecia.

II
¡Tu fiu!... ¡Medrau ‘stá
esi ‘ngratu en fachenda!
Fosi muchos años fa
de la quintana u naciera,
y con dotores y sabios
trabó amistá notra tierra;
y ¡mal añu! Inchose tanto
de vanidá y de soberbia
que non quier llamte má
el mazcayu, por vergüenza…
como si non foeses tú,
anque probe u anque vieya,
cien veces más noble qu’il
y que toán la Cademia.

III
Dicen qu’está rica… ¡al diañu
doi toa su riqueza!
Robote las gargantilles
que tien, llatines y griegas;
cuando tú matabes moros
con foces, palos y piedras,
deprendía el sol lladríos
p adir lladrando a Castiella;
más tarde garró goxaes
de xirigonza francesa
y ahí lu tienes, que non sabe
de u ye, ni aonde se alcuentra.
Quien lu arrepare non diz
que tal madre’n ti tuviera,
porqu’il ye mar cenagosu
traidor y amargu’n concencia,
y tú yes regatu mansu
de corriente clara y fresca,
onde se miren les flores
y los anlabos s’espeyan
y onde texe filos d’oro
la xana zaragatera

IV
¡Que lu fala Castelar
y que Cervantes lu enseña!
¿Y qué? ¿Por eso ye bono
el castillán?... ¡Ya quisiera!
Cervantes y Castelar
falarin faciendo señas,
que lo grande de lus dos
non ye’l verbo, ye la idea;
y anqu’sto non fora ensina,
tanto illos más grandes fueran
si su pensar engrazasen
en la fabla de mió tierra
balndina, dulce, sabrosa
como la miel de l’abeya.
Facer una gran estauta
teniendo gran ferramienta
non ye, pa Dios nin pal mundo,
nin nunca fo, una gran cencia;
el mérito’stá en que salga
con una navaya vieya,
y salen porque lo dicen
nel “NIño enfermo” Caveda,
nel “Cantar”… Xuan Aceval,
na “Danza” Tiudro Cuesta;
Tiudoru, esi namoradu
del bable, esi gran poeta
que tien más premios ganaos
qu’ hay en el cielo d’estrellas.

V
Non, castillanos, non; mi alma
por más que i deis cien vueltas,
vuestra llengua fiede a moro,
y a cucho francés apiesta,
mientras q’ al vieyu llatín
sólo arreciende la nuestra.
¡Ay! si como ye de pura
tuvies un pouco de fuerza,
s’irguiés y se cepillara
vistiéndose a la moderna,
sería riu caudalosu
d’agua trasparente y fresca
y non se trocara nunca
en jamás por otra llengua,
El castillano ¿qué ye?
¡Don Naide Mucha-fachenda!
Que güelva a Francia el francés
que se metió por Castiella,
y al moro güelva lo moro,
y el inglés a Inglaterra;
que quede’ strañu l’strañu,
¡y a ver, dempués, que i queda!

VI
Quiérote, bable, y no sé
remediar esta querencia;
quiérote porque yes probre...
Siempre mi atrae la probeza
cuando ye, como tú, suave
y sencillina y meiguera.
      BERNARDO ACEVEDO

3.3.13

Campanónimos

Para Luz, que sabe de nomes o que o demo ignora.

Como as malas compañías sempre acaban influíndo, aínda sen saber moito de onomástica, téñome preocupado algo polos nomes da zona onde respiro:

Houbo tempos nos que poñía o alumnado a investigar sobre os seus antropónimostopónimos, zooónimos, oikónimos, apotecónimos e supoño que algún outro -ónimo que agora non lembro. Un día, de paso que me vendía peixe,  tamén me contou Secundino información valiosa sobre os nomes do mar de por aquí. Eu pensaba que no mar estaba feita a parcelaria e que todo era unha leira, e resulta que cada zona chámase dun xeito. Seica son talasónimos estes nomes.

Pero nunca se me pasou pola cabeza preocuparme polos nomes das campás que vexo agora mesmo só con apartar a cabeza do monitor e virala algo á esquerda, e hai uns días descubrín que están bautizadas desde hai case cen anos. Reproduzo o texto da fonte:
En la inmediata villa de Ribadeo se encuentran colocadas ya en la torre de la parroquial dos magníficas campanas fabricadas en los talleres de fundición que en Carabanchel Bajo (Madrid) tiene don Constantino Linares. Tienen dichas campanas un agradable timbre, siendo su peso de 50 arrobas una y de 40 otra, y se les puso por nombre "Santa María del Campo" a una y "Bárbara" a otra, nombres que corresponden a la patrona de la parroquia el primero y a la abogada de las tormentas el segundo.      
 (Castropol, nº 328, 10 de maio de 1914)